teksty trzecie
ref./use

Archive for the ‘Res Facta’ Category

George Brecht „Obrazy przypadkowe”

Sierpień 13, 2017

Przypadek stwarza w sztuce możliwość uniknięcia uprzedzeń, które wpoiła nam nasza kultura i własna przeszłość. Jest to więc sposób większego uogólnienia. W wyniku otrzymujemy metodę mającą szeroki zakres zastosowania. Metody przypadkowe i losowe mogą być użyte do wybierania i porządkowania dźwięków przez kompozytorów, ruchu i kroków przez tancerza, trójwymiarowych form przez rzeźbiarza, form płaskich i […]

Cornelius Cardew „Notacja – interpretacja itd.”

Sierpień 2, 2017

W odpowiedzi na argument, że czasoprzestrzeń jest pożytecznym wymysłem, można by odpowiedzieć, że traktowanie czasu, jak gdyby był przestrzenią, jest „podniecające”; osiąga się sytuacje „niemożliwe”, a to oczywiście jest nader interesujące: „sięganie po nieosiągalne jest najbardziej zadowalającą rozrywką naszych czasów” – kiedy zadowolenie wynika z faktu, że zadowolenie jest niemożliwe. „Res Facta” 01/1967, przeł. Henryk […]

Edgar Varèse „Wspomnienia i myśli”

Lipiec 17, 2016

Moja muzyka opiera się na ruchu mas dźwiękowych pozbawionych wzajemnych związków: pozbawionych w tym sensie, że poruszają się one równocześnie z różnymi prędkościami. Cieszę się, że nastanie kiedyś czas, gdy nauka wzbogaci środki realizacji, już dzisiaj swobodna w tym sensie równoczesność metryczna dzięki elektronice znalazła się koniec końców w zasięgu możliwości. „Res facta” 01/1967, przeł. […]