teksty trzecie
ref./use

Archive for the ‘Leonardo’ Category

Ilya Prigogine „Science, Reason and Passion”

Wrzesień 7, 2013

„Leonardo”, Vol. 29, No. 1 (1996) pdf What does it mean to think if there is no flow of time? And do we not know today that the brain is actually a time-oriented organ? The future, our plans for tomorrow, are processed in a different part of the brain than the one that stores our […]

Muzyka konkretna: Pierre Schaeffer (nieco później)

Wrzesień 21, 2009

Czym zajmował się Schaeffer po „wynalezieniu” muzyki konkretnej? O tym trochę teraz. Artykuł opublikowany w 1959, gdzie pojawia się pojęcie obiektu muzycznego, które potem powróci w książce Traité des objets musicaux (1966). Pierre Schaeffer, Musique concrete et connaissance de l’objet musical, „Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap”, Vol. 13, No. 1/4 (1959) […]