teksty trzecie
ref./use

Archive for the ‘Francja’ Category

Robert Bresson „Notatki o kinematografie”

1 września, 2016

przełożył Aleksander Ledóchowski, „Film na Świecie”, 1983, nr 300 tu Jeśli dźwięk może zastąpić obraz, należy ten obraz usunąć lub zneutralizować. Słuch lepiej rozpoznaje to, co wewnętrzne, wzrok – co zewnętrzne.