teksty trzecie
ref./use

Archive for the ‘Francja’ Category

Robert Bresson „Notatki o kinematografie”

Wrzesień 1, 2016

przełożył Aleksander Ledóchowski, „Film na Świecie”, 1983, nr 300 tu Jeśli dźwięk może zastąpić obraz, należy ten obraz usunąć lub zneutralizować. Słuch lepiej rozpoznaje to, co wewnętrzne, wzrok – co zewnętrzne.